شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵ ۲۵۱۷
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی

آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی

توانایی و قدرت تولید در هر کشوری به کیفیت نیروی متخصص بستگی دارد. همچنین رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افراد ماهر و متخصص است. بنابراین سرمایه گذاری در بخش آموزش یکی از ارکانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این فناوری های نو که طی دهه های اخیر توانسته ظرفیت ها و قابلیت های فراوان خود را به طرز چشمگیری در مباحث پایش ماهواره ای پدیده ها نمایان سازد، فناوری فضایی سنجش از دور است. امروزه لزوم ترویج، توسعه و آموزش این فناوری بسیار حائز اهمیت است. از این رو سازمان فضایی ایران حسب وظایف حاکمیتی خود در ترویج و آموزش فناوری سنجش از دور در کشور، اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی به صورت حضوری و آنلاین می نماید. کاربران علاقمند اعم از شخص یا سازمان قادر خواهند بود از طریق این خدمت الکترونیک، دوره آموزشی مطلوب خود را درخواست نمایند.

راهنمای خدمات الکترونیک
برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی سنجش از دور
سازمان فضایی ایران به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های خود در جهت آموزش و ترویج علوم فضایی، اقدام به برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی تخصصی بر پایه سنجش از دور و علوم مرتبط با آن می نماید.
به منظور ثبت درخواست، با ورود به سایت سازمان فضایی ایران با آدرس isa.ir و انتخاب گزینه خدمات الکترونیک در قسمت پایین صفحه، وارد خدمت الکترونیک فرایند آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی"، شده و گزینه دوره/کارگاه آموزشی سنجش از دوررا انتخاب و فرم درخواست دوره مورد نیاز خود را انتخاب می کنند.

هزینه این خدمت الکترونیک
دوره ها و کارگاه های آموزشی اداره کل سنجش از دور بصورت رایگان بوده و هزینه ای در بر ندارد.

سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور
تلفن: 23344 داخلی 118
آدرس اینترنتی: پرتال سنجش از دور rs.isa.ir

فرم درخواست برگزاری کارگاه / دوره آموزشی کوتاه مدت

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست