شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۲۶ ۵۲۳۹
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه خدمات طیف سنجی

ارائه خدمات طیف سنجی

طیف ‌سنجی یکی از روش‌های مورد استفاده برای دریافت اطلاعات از یک ماده با استفاده از بررسی برهمکنش نور و ماده مورد نظر می‌باشد. شناسایی ماهیت پدیده‌های مختلف زمینی از طریق مقایسه طیف ثبت شده در تصویر ماهواره‌ای با طیف‌های مرجع امکان‌پذیر است. اطلاعات طیفی عوارض با استفاده از دستگاه‌های طیف‌ سنج موجود در آزمایشگاه ملی سنجش از دور جمع‌آوری می‌گردد و میزان بازتاب نور را در طول موج‌های مختلف نشان می‌دهد. طیف‌سنجی در مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بررسی مشخصات خاک، گیاه و مطالعات آب و هیدرولوژی کاربرد دارد.
راهنمای خدمات الکترونیک :
متقاضی خدمات طیف سنجی از طریق ثبت درخواست خود در بخش خدمات الکترونیک سازمان rs.isa.ir اقدام نموده و درخواست مورد نظر پس از بررسی و تائید توسط اداره آزمایشگاه انجام می گردد.

تعرفه خدمات
در حال حاضر تعرفه مصوب برای خدمات طیف سنجی آزمایشگاهی وجود ندارد. هر نوع همکاری منوط به نتیجه بررسی کارشناسی و ضرورت در اداره آزمایشگاه و استاندارد سازی خدمات سنجش از دور صورت می‌گیرد. از طرفی، ارائه خدمات طیف سنجی آزمایشگاهی برای دانشجویان با ارائه پروپوزال پایان نامه مورد تائید سازمان تا حدود 20 نمونه به صورت رایگان انجام می گیرد.

سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور، آزمایشگاه سنجش از دور
تلفن اپراتور سازمان : 23344 داخلی 2309 (امور کاربران)
آدرس اینترنتی: پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران به آدرس rs.isa.ir بخش خدمات آزمایشگاه سنجش از دور.
پست الکترونیکی: rs@isa.ir

فرم درخواست طیف سنجی

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست