شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳ ۳۲۵۹
طبقه بندی: خدمات الکترونیکی
چچ
ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست

ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست

سازمان برمبنای درخواست مشتریان (شامل شرکتهای کشتیرانی و مالکین شخصی)، جهت استفاده بر روی کشتی و یا سکوی ثابت و متحرک، پایانه اینمارست را راهاندازی/غیرفعال مینماید. مشخصات درخواستی مشتریان عبارتند از: نوع پایانه، تاریخ راهاندازی، نوع کاربری حامل پایانه، نوع وسیله حامل پایانه و ... .

هزینه خدمت: طبق جدول مصوب هیئت وزیران و مصوب هیئت داخلی سازمان فضایی ایران

درخواست مجوز بهره برداری از پایانه های اینمارست

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با شماره تلفن 23344 داخلی 2411 تماس حاصل نمایید.

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست