پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰ ۱۲۴۹۷
طبقه بندی: همایش های ترویجی نجوم و اکتشافات فضایی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
برگزاری سومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

برگزاری سومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

روز پنج شنبه در تاریخ 15 مهرماه 1395 "سومین نشست چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران" در محل پژوهشگاه فضایی ایران با حضور صاحب نظران، مسئولین، اساتید دانشگاه و دانشجویان علاقه مند به این حوزه برگزار شد.
با توجه به موفقیت در برگزاری اولین و دومین سری این همایش با حضور طیف وسیعی از متخصصین داخلی و خارجی این عرصه از جمله مسئولین رصدخانه ها، مسئولین گروه های نجومی کشور، مسئولین پژوهشکده ها و دانشگاه های فعال در زمینه نجوم و اساتید نجوم، این سری همایش ها با هدف معرفی فعالیت های نجوم سازمان فضایی ایران، معرفی فعالیت های اخیر نجوم کشور و جهان، هم اندیشی و بررسی چالش های نقشه راه نجومی کشور، گسترش همکاری فضای آکادمیک و حوزه نجوم آماتوری کشور و کمک به تهیه برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران برگزار می گردند. در این نشست، سخنرانی هایی با موضوعات؛ فعالیت ها و پروژه های درحال اجرا در بخش نجوم سازمان فضایی ایران، جایگاه نجوم در ایران 1404 و چالش ها و چشم اندازهای نجوم در ایران ارائه شد. از جمله محورهای پیشنهاد شده از سوی اساتید حاضر در این جلسه می توان موارد ذیل را برشمرد؛
برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تلاش برای ایجاد شبکه رصدی داخلی و تجهیز رصدخانه های منتخب، ایجاد مرکز داده و به اشتراک گذاری داده ها، توسعه همکاری های بین المللی و تدوین موافقت نامه های همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۵
آدرس محل برگزاری: پژوهشگاه فضایی ایران