یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸ ۱۲۶۳
چچ

شبکه های ماهواره ای زمین آهنگ

بهره برداری از مدار زمین آهنگ

بر اساس قوانین کپلر و محاسبات ریاضی، اگر جسمی در مدار زمین آهنگ یا ژئوسنکرون قرار بگیرد، سرعت زاویه ای چرخش آن با سرعت چرخش زمین برابر است و دوره چرخش آن به دور زمین برابر با طول یک شبانه روز می شود. بنابراین نسبت به یک منطقه از زمین، از دید ناظر زمینی ثابت می ماند. این ویزگی منحصر به فرد باعث شد که بهره برداری از ماهواره ها در چنین مداری جهت ایجاد یک پوشش ثابت برای یک منطقه مشخص اهمیت حیاتی پیدا کند.


ویژگی مشخص ماهواره‌های زمین‌آهنگ که در فاصله حدود 36 هزار کیلومتری از سطح زمین قرار دارند، این است که همیشه در یک نقطه خاص در آسمان باقی می‌مانند، بدین معنی که گیرنده‌های زمینی این ماهواره‌ها نیاز به جابه‌جایی نداشته و می‌توانند در یک جهت ثابت باشند. ماهواره های زمین اهنگ اغلب مصارف مخابراتی دارند. البته در کاربری های هواشناسی یا مأموریت های نظامی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مدار این ماهواره ها در زاویه میل صفر درجه در صفحه استوا تعریف می شود.


دستیابی به موقعیتها و امتیاز بهره برداری از منابع مدار-فرکانس در مدار زمین آهنگ (Geostationary) به اندازه ای اهمیت پیداکرده است که کشورها، مجموعه اقدامات قانونی مورد نیاز را انجام می دهند تا بتوانند امتیاز یک یا چند موقعیت مدار فرکانسی را به نام خود در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به ثبت برسانند و این امتیاز مدار فرکانسی را محفوظ نگه دارند.

سابقه طراحی فایلینگ ماهواره ای جهت اخذ امتیاز بهره برداری از منابع مدار-فرکانس زمین آهنگ در ایران به سال 1356 هجری شمسی و طراحی و ثبت فایلینگهای ماهواره ای زهره در باند Ku بر میگردد. پس از انقلاب در سال 1390، اولین اقدام جهت طراحی و ثبت بین المللی امتیاز بهره برداری از مدار زمین آهنگ توسط سازمان فضایی ایران صورت گرفت که حاصل آن ثبت اولیه 13 فایلینگ ماهواره ای در 13 موقعیت مداری زمین آهنگ(با نام کلی ایرانست) می باشد. طراحی و ثبت اولیه 14 امین فایلینگ به منظور پروژه مشترک با صدا و سیما در سال 1391 صورت پذیرفت. با توجه به اهمیت دسترسی به منابع مدار-فرکانس، طراحی و ثبت مداوم فایلینگ های ماهواره ای در باند های فرکانسی مختلف و نواحی پوشش متنوع در دستور کار این سازمان در حوزه ثبت، حفظ و بهره برداری از امتیازها و ماهواره های زمین آهنگ قرار گرفت.

به دنبال ثبت موقعیت های مداری در اتحادیه بین المللی مخابرات، تلاش ها جهت انجام هماهنگی های فرکانسی و اخذ توافق نامه مورد نیاز از اپراتور ها و شبکه های ماهواره ای متأثر از تداخل فرکانسی، آغاز و تا پایان مهلت مقرراتی جهت ثبت نهایی بین المللی این نقاط مداری ادامه دارد. در این راستا مشارکت در پروژه­ های منطقه­ ای و بین المللی، انجام هماهنگی­ های لازم و بهره گیری از شبکه­ های ماهواره ای منطقه­ ای و بین المللی به منظور تأمین بخشی از زیر ساخت مخابراتی کشور از طریق مخابرات فضایی، انجام مذاکرات تأمین ماهواره مخابراتی برای حفظ موقعیت های مداری کشور (از طریق خرید، اجاره و مشارکت بین المللی) ، امکانسنجی و بسترسازی ورود فناوری های نو و قابل استفاده در صنعت ماهواره به کشور؛ طراحی و توسعه نرم افزارهای راهبردی مورد نیاز در حوزه تعیین و رفع تداخلات فرکانسی، انجام مکاتبات و مذاکرات بین المللی جهت اخذ تفاهم نامه های هماهنگی فرکانسی با سایر اپراتور ها و شبکه های ماهواره ای، تشکیل گروه های مطالعاتی داخلی متناسب با گروه های کاری اتحادیه بین المللی مخابرات در موضوع سرویس های فضایی و تهیه اسناد فنی و مقرراتی جهت طرح و تصویب مقررات رادیویی مورد نیاز سازمان فضایی و کشور در این حوزه از جمله فعالیت ها و تلاش های کارشناسان سازمان فضایی ایران جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف و خدمات فضایی مورد نیاز کشور می باشد.