یکشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۹ ۶۸۸
چچ

نرم افزارهای بین المللی

نرم افزار Visualyse GSO

این نرم افزار محصول شرکت انگلیسی Transfinite System معروفترین و قویترین محصول محاسبه تداخل فرکانسی می باشد. از جمله توانایی های این نرم افزار می توان به شناسایی ماهوارههای GSO تحت وضعیت هماهنگی یا Notification با داشتن همپوشانی فرکانسی، هماهنگی بر اساس بدترین حالت ∆T/T و کمان هماهنگی، نمایش گرافیکی و 3 بعدی بیم های ماهواره، مکان ایستگاه زمینی و همپوشانی فرکانس، توانایی تشخیص اولویت قانونی شبکه های ماهواره ای، پشتیبانی از پروسه هماهنگی فنی بر اساس معیار C/I، امکان تغییر بعضی پارامترهای خوانده شده از SRS در هر فایلینگ جهت تعیین مقادیر جدید تداخل، آنالیز مرحله به مرحله مقادیر C/I در هر یک از بیم های انتخابی به تفکیک emission ها وسرعت شگفت انگیز در انجام محاسبات اشاره نمود.

نرم افزار Visualyse GSO

خروجی نرم افزار Visualyse GSO

پربازدیدترین مطالب نرم افزارها