دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۴۱ ۳۱۱
چچ

رئیس کمیته علمی ،برنامه ریزی و هماهنگی هفته جهانی فضا

محمد جعفر محمدی

رئیس کمیته علمی ،برنامه ریزی و هماهنگی هفته جهانی فضا سال ۱۳۹۶

پربازدیدترین مطالب ستاد راهبردی هفته جهانی فضا