یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۵ ۴۷۴
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی

بیانیه سطح توافق فرآیند ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی