یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷ ۵۹۸
چچ

بیانیه سطح توافق ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی

1- مقدمه
ارائه خدمات رصدی تخصصی، ویژه جامعه دانشگاهی و محققان کشور است و شامل تهیه داده های نورسنجی اجرام سماوی و اخترسنجی و ارائه ی آن به کاربر، در اختیار قرار دادن امکانات رصدخانه جهت اجرای پروژه های موردنظر محققین و دانشجویان، رصد و تصویربرداری از اجرام سماوی و رصد روزانه خورشید و ارائه داده های تصویری مربوط به آن‌ها جهت استفاده علمی محققان، ارائه داده های علمی مربوط به مصنوعات فضایی (به‌طور خاص، ماهواره‌ها و پسماندهای فضایی) در حال چرخش به دور زمین، رصد پدیده های نجومی خاص و ارائه داده های علمی آن‌ها به کاربران می شود.
2- هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که کیفیت خدمت ارائه‌شده توسط سازمان فضایی ایران و کیفیت تحویل این خدمت برای کاربران موردتوافق قرار گیرد.
این بیانیه، سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمت، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.
3- تعهدات سازمان فضایی ایران
سازمان فضایی ایران، امکانات رصدخانه را به‌منظور اجرای پروژه های موردنظر خدمت گیرنده متناسب با نیاز اعلام‌شده و براساس برنامه زمان‌بندی و اولویت های موردنظر خود در اختیار خدمت گیرنده قرار می دهد.
سازمان فضایی ایران درخواست‌های خدمات پژوهشی که اجرای آن‌ها باعث آسیب دیدن به امکانات، تجهیزات یا زیرساخت‌های سازمان فضایی ایران شده و یا اجرای آن‌ها برای سازمان فضایی ایران میسر نباشد را پذیرش نخواهد کرد.
درصورتی‌که کاربر داده گیری غیرحضوری را انتخاب نماید، سازمان فضایی ایران براساس امکانات و تجهیزات موجود و زمان‌بندی ممکن در رصدخانه، داده های علمی موردنیاز کاربر را با دقت و کیفیت لازم اخذ و ارائه می-نماید.
سازمان فضایی ایران پیش از حضور کاربر، کارایی تجهیزات رصدی را برای انجام پروژه های مورد نیاز وی، بررسی و از صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل می‌کند.
سازمان فضایی ایران براساس نظرسنجی و گرفتن بازخورد از خدمت گیرندگان نسبت به بهبود ارائه خدمات اقدام می نماید.
سازمان فضایی ایران براساس برنامه زمانی فعالیت های خود، موارد پیش‌بینی‌نشده فنی و شرایط جوی، زمان توافق شده با خدمت گیرنده را تنظیم و اصلاح می نماید.
سازمان فضایی ایران در قبول یا رد درخواست ارائه خدمات پژوهشی بر اساس الزامات، اولویت‌های کاری، برنامه‌ها و وظایف سازمانی و حاکمیتی خود مختار است.
چنانچه درخواست دریافت خدمات پژوهشی شفاف نباشد و یا پیشنهاد نامه طرح پژوهشی در زمان ثبت درخواست ارسال نگردد، امکان بررسی درخواست وجود ندارد.
تشخیص سطح دسترسی به امکانات و تجهیزات رصدخانه و همچنین تجهیزات و ادوات رصدی مورداستفاده بر عهده سازمان فضایی ایران است.
در زمان ارائه خدمات پژوهشی، استفاده از ابزارهای رصدی تنها با حضور کارشناس سازمان فضایی ایران و به تشخیص و اعلام نظر وی صورت می‌پذیرد.
سازمان فضایی ایران تعهدی در آنالیز و پردازش داده های اخذشده ندارد و درصورتی‌که کاربر تقاضای آن را داشته باشد امکان انجام آن به‌ صورت توافقی وجود خواهد داشت.
درصورتی‌که اخذ داده های توافق شده به دلیل رویدادهای پیش‌بینی‌نشده میسر نگردد، سازمان فضایی ایران در اولین فرصت ممکن نسبت به تکرار رصد اقدام می نماید.
سازمان فضایی ایران یک نسخه کامل از داده های توافق شده را در اختیار خدمت گیرنده قرار خواهد داد.
4- تعهدات خدمت گیرنده
در مقالاتی که بر اساس نتایج حاصله از داده های رصدخانه سازمان فضایی ایران استفاده‌ شده است می‌بایست نام شخص به همراه عنوان سازمان فضایی ایران منتشر گرد دو قبل از انتشار آن باید تأییدیه رسمی سازمان فضایی ایران اخذ گردد و یک نسخه فیزیکی و دیجیتالی (word و pdf) از آن در اختیار سازمان فضایی ایران قرار گیرد.
خدمت گیرنده موظف است ضمن قدردانی از سازمان فضایی ایران در پایان‌نامه‌هایی که از داده‌های رصدخانه سازمان استفاده‌شده است، یک نسخه فیزیکی و دیجیتالی (word و pdf) از آن را در اختیار سازمان قرار دهد.
نشر هرگونه تصویر و داده نجومی که در رصدخانه سازمان اخذشده است می‌بایست ضمن کسب تأییدیه رسمی سازمان قبل از نشر، عنوان رصدخانه سازمان فضایی ایران در آن قیدشده باشد و نسخه خام و پردازش‌شده دیجیتالی آن (با بالاترین کیفیت) در اختیار سازمان فضایی ایران قرار گیرد.
حق استفاده از نتایج و داده ها برای سازمان فضایی ایران خارج از برنامه توافق شده محفوظ است.
رعایت نظم و مقررات عمومی محیط های علمی واداری هنگام حضور در رصدخانه ضروری است.
خدمت گیرنده موظف است با کارشناسان حاضر در رصدخانه همکاری داشته باش و از دست کاری و جابه جا کردن وسایل و تجهیزات پرهیز نمایند. هرگونه نیاز به ابزار (چشمی، فیلتر، دوربین عکاسی، سی.سی.دی و ... ) یا اِعمال تنظیمات ابزار و تلسکوپ باید توسط کارشناسان صورت گیرد.
خدمت گیرنده تنها خدماتی را در برنامه زمانی خود دریافت خواهد کرد که قبلاً در فرم ارائه درخواست اعلام کرده باشد.
رصدگر متعهد می شود از اعمال تغییرات در چیدمان تجهیزات مانند جابه جا و باز کردن سیم ها و قطعات رابط به‌ویژه حلقه ها و قطعات اتصال‌ دهنده‌ ی سی.سی.دی و دوربین عکاسی به تلسکوپ و ... خودداری کند.
امکان حضور تنها برای افرادی که درخواست ایشان تائید شده میسر است و حضور همراهان و افرادی که در فرم اولیه نامشان ذکر نشده ممنوع است.
حضور به‌ موقع در محل رصدخانه و ترک رصدخانه یا محل استراحت بر اساس برنامه ی زمان‌بندی توافق شده الزامی است.
رعایت نظافت رصدخانه و محوطه ی پیرامون آن الزامی است.
تصویربرداری و حمل تجهیزات الکترونیکی در زمان بازدید تابع نظر و مقررات داخلی سازمان فضایی ایران است.
چنانچه بازدیدکنندگان در خلال بازدید به تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های رصدی آسیبی وارد نمایند موظف به جبران خسارت‌ها( شامل خسارت تجهیزات، مدت‌زمان خروج تجهیزات از حالت عملیاتی و ...) خواهند بود.
خدمت گیرنده موظف است نسبت به مراقبت صحیح از ابزارهای در اختیار اهتمام ویژه ورزد.
هزینه ی رفت‌وآمد به محل رصدخانه و تهیه ی وعده های غذایی بر عهده ی رصدگر است.
5- دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمان استفاده ی کاربر از خدمات ارائه‌ شده، اعتبار دارد.