یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۹ ۵۹۶
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات پهنای باند ماهواره ای

توافقنامه سطح خدمت "پهنای باند ماهواره‌ای"
1- مقدمه
سازمان برمبنای درخواست مشتریان، پهنای باند ماهواره‌ای را برای مدت معین به متقاضیان تخصیص می‌دهد. مشتریان پهنای باند ماهوارهای، شرکتهای دارای پروانه SAP (پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال دادهها از طریق ارتباطات ماهوارهای (از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشند.
2- هدف
هدف ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان فضایی ایران، پی گیری مشکلات احتمالی و رفع آن می باشد.
3- مسئولیت
سازمان فضایی ایران، عهدهدار مسئولیت برنامهریزی، مدیریت و انجام امور اجرایی مرتبط با ارائه خدمات پهنای باند ماهوارهای به متقاضیان میباشد.
4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
مشتری، مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات و آئین‏نامه‏های داخلی و خارجی حاکم بر بهره‏برداری از پهنای باند ماهواره‎‏ای موضوع قرارداد فروش پهنای باند ماهوارهای میباشد. وی مکلف است قبل از بهره‎برداری از ظرفیت ترنسپوندر، پلان‌های فرکانسی مربوطه را با جزئیات کافی به سازمان ارائه نماید و اطمینان دهد که ظرفیت مورد استفاده وی موجب تداخل و مزاحمت برای سایر بهره‏برداران از ماهواره موضوع قرارداد، سایر ماهواره‏ها و نیز اخلال در امور ماهواره‏ای سازمان نخواهد شد.
سازمان، متعهد است امکان بهره‏برداری مشتری از پهنای باند تعهد شده را با تأمین ظرفیت ترنسپوندر برای دوره قرارداد، فراهم نماید و محدوده فرکانسی معینی را برای بهره‎برداری به وی ابلاغ نماید. در صورت ضرورت تغییر فرکانس، مراتب قبلاً به اطلاع مشتری رسیده و تمهیدات لازم جهت حفظ قابلیت بهرهبرداری از سرویس موضوع قرارداد، برابر شرایط موجود در قرارداد از سوی سازمان فراهم خواهد شد.
5- هزینهها و پرداختها
مشتری ملزم به پرداخت هزینههای اعلام شده توسط سازمان منطبق با مصوبه هیئت وزیران و فهرست بهای مصوب هیئت داخلی سازمان فضایی ایران، میباشد.
6- دوره عملکرد
ارائه خدمات پهنای باند ماهوارهای، از شناسایی مشتریان پهنای باند آغاز و تا زمان بهرهبرداری مشتری از پهنای باند ماهوارهای تا معتبر بودن زمان قرارداد ادامه می یابد.
7- خاتمه توافقنامه
طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهند.