یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰ ۶۱۸
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه داده و تصاویر ماهواره ی

توافقنامه سطح خدمت "ارائه داده و تصاویر ماهواره ای"


1.مقدمه
هدف از این توافقنامه ایجاد شرایط یا امکان دریافت درخواست داده و تصاویر ماهواره ای( خرید داده/ ویژه دانشجویان) توسط متقاضیان ازطریق پورتال سازمان فضایی ایران می باشد.این اشخاص به صورت کاربر وارد پورتال سازمان شده و درخواست خود را ثبت می نمایند و پس از آن در کلیه مراحل انجام کار با استفاده از کد پیگیری می توانند درخواست خود را پیگیری نمایند.
2.هدف
سازمان فضایی ایران به منظور رفع نیاز مشتریان و بر مبنای درخواست ارائه شده از سوی متقاضی، داده های ماهواره ای را برای آنها(مشتریان) تهیه می نماید.داده های مورد نیاز ممکن است از داده های موجود در آرشیو بوده و یا داده هایی باشند که نیاز به سفارش از شرکت های ذیصلاح داشته باشد. در صورت نیاز به سفارش داده، ابتدا استعلام لازم صورت می گیرد و سپس در قالب پیش فاکتور برای مشتری ارسال می گردد. پس از تائید مشتری اقدام لازم جهت خرید صورت خواهد گرفت . برای درخواست های دانشجویان واعضای هیات علمی؛ داده ها در قبال ارایه پایان نامه یا طرح های پژوهشی بصورت رایگان داده می شود.
3.مسئولیت
سازمان فضایی ایران مسئولیت ارائه خدمت (ارایه داده های ماهواره ای فروش / دانشجویی) در قبال پرداخت هزینه های اعلام شده طبق پیش فاکتور ارسالی را بر اساس فهرست بها و تعرفه های مصوب صادره از سوی هیئت وزیران و دریافت پایان نامه از سوی دانشجو را می پذیرد.
4- تعهد
سازمان متعهد به تهیه داده و ارایه خدمت مطابق با درخواست ارایه شده متقاضی وفق مقررات سازمان فضایی ایران می باشد. متقاضی دریافت داده ها شامل سازمان ها ، دستگاه های دولتی ، دانشجویان و اعضای هیات علمی بوده که جهت اقدام مکلف به ارسال درخواست رسمی خود از طریق سایت سازمان یا ارسال فاکس یا مراجعه حضوری می باشد.
متقاضی دریافت داده ها مکلف به پرداخت هزینه های تعیین شده و ارسال مدارک مالی پرداخت، به سازمان می باشد
متقاضی دریافت داده ها جهت دریافت اطلاعات و اصل فاکتور صادره از سوی سازمان مکلف به مراجعه حضوری خواهند بود . لازم به ذکر است در صورت صلاحدید کارشناس سازمان، اطلاعات از طریق سایت سازمان قابل ارسال می باشد.
دانشجویان و اعضای هیات علمی مکلف به ارایه مدارک مربوطه شامل معرفی نامه ، تعهد نامه ، کپی پروپوزال یا طرح پژوهشی ، پایان نامه و یا گزارش طرح پژوهشی به سازمان می باشند.
5- هزینه ها و پرداخت ها
متقاضی ملزم به پرداخت هزینه های اعلام شده طبق پیش فاکتور ارسالی بر اساس فهرست بها و تعرفه های مصوب صادره از سوی هیئت وزیران می باشد.
6- دوره عملکرد
سازمان مکلف است داده های مورد درخواست متقاضی را در اسرع وقت تهیه و در اختیار متقاضی قرار دهد این دوره زمانی بسته به نیاز متقاضی به داده ماهواره ای (داده های موجود در آرشیو یا داده های نیاز به سفارش) متغیرخواهد بود که در زمان ارسال نامه به اطلاع متقاضی خواهد رسید
7- خاتمه توافقنامه
به منظور تحویل اصل فاکتور صادره و داده های ماهواره ای متقاضی باید در زمان تعیین شده به صورت حضوری به همراه کارت شناسایی معتبرسازمان مراجعه نماید.