یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۱ ۵۲۹
چچ

بیانیه سطح توافق ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی

1- مقدمه
این خدمت داده‌های موجود در کتابخانه طیفی سازمان فضایی ایران را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. کتابخانه طیفی با استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه ملی سنجش از دور تهیه گردیده و نشان می‌دهد که یک عارضه خاص در طول موج‌های مختلف چه میزان از نور دریافتی را بازتابش می‌دهد. این امر پایه و اساس تشخیص عارضه در تصاویر ماهواره‌ای می‌باشد. دسترسی به منحنی طیفی یک عارضه، موجب می‌شود که برای بررسی یک عارضه خاص تصویر مناسب تر انتخاب شود و یا تصویر ماهواره ای با دقت بیشتری تفسیر گردد.
2- هدف
سازمان فضایی ایران به منظور رفع نیاز متقاضیان شامل دانشجویان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی دسترسی به کتابخانه طیفی سازمان را امکان‌پذیر می‌سازد. هدف از این توافقنامه ارائه داده‌های کتابخانه طیفی توسط سازمان فضایی ایران به متقاضیان می‌باشد.
3- مسئولیت
سازمان فضایی ایران مطابق با موجودی داده‌ها در کتابخانه طیفی، طبق قوانین و مقررات نسبت به اشتراک گذاری آن اقدام خواهد نمود.
سازمان فضایی ایران با وجود تلاش حداکثری در ارایه داده‌های با کیفیت مناسب، مسئولیتی در قبال خطاهای پیش بینی نشده و یا مرتبط با کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده نخواهد داشت.
4- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
متقاضی دریافت این خدمت، مکلف است کلیه مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست خود را در سامانه مربوطه بارگزاری نماید.
سازمان فضایی ایران حسب درخواست، پس از بررسی‌های لازم و در صورت صلاحدید، داده‌های طیفی مورد درخواست را به صورت الکترونیکی ارایه خواهد نمود.
دریافت کننده داده‌های کتابخانه طیفی حق هرگونه انتقال و به اشتراک گذاری داده‌ها به غیر را ندارد.
متقاضی دریافت این خدمت مجاز به تغییر بهره‌برداری از این داده‌ها خارج از دامنه کاربردی مورد درخواست نمی‌باشد. هرگونه تغییر کاربری داده‌های دریافتی می‌بایست با اخذ مجوز کتبی از این سازمان صورت پذیرد.
در صورت استفاده از داده‌ها در طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های دانشجویی، خدمت گیرنده موظف است ضمن قدردانی و تاکید بر حق مالکیت سازمان فضایی ایران، یک نسخه دیجیتالی (در فرمت Word و PDF) از موارد منتشر شده در اختیار این سازمان قرار دهد.
5- هزینه ها و پرداختها
در صورت تأیید درخواست متقاضی، ارائه داده‌های طیفی موجود درکتابخانه طیفی به‌صورت رایگان خواهد بود.
6- دوره عملکرد
ارائه خدمت در قالب این توافقنامه متناسب با مجوزها و اسناد بالادستی خواهد بود.
7- خاتمه توافقنامه
داده‌های طیفی مورد درخواست متقاضی پس از تأیید سازمان به صورت الکترونیکی تحویل متقاضی می‌گردد.