۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۱:۱۸ ۱۳۵
طبقه بندی: کتاب های تخصصی
چچ
ارتباطات ماهواره ای اینمارست در صنعت و تجارت

ارتباطات ماهواره ای اینمارست در صنعت و تجارت

در این کتاب با آخرین تحولات فناوری در شبکه ارتباطات ماهواره ای اینمارست و قابلیت ها و ... آشنا می شوید.

عنوان کتاب: ارتباطات ماهواره ای اینمارست در صنعت و تجارت

معرفی:

در این کتاب با مهمترین شبکه های ارتباط سیار ماهواره ای جهان به اختصار آشنا می شویم . انواع مختلف پایانه های ارتباط سیار شبکه ارتباطات ماهواره ای اینمارست را خواهیم شناخت؛ با فرآیند برقرار شدن انواع ارتباطات ماهواره ای سیار در شبکه اینمارست آشنا شده و سیر تحولات تاریخی در شبکه جهانی ارتباطات ماهواره ای اینمارست را مطالعه می کنیم. همچنین در جریان آخرین تحولات فناوری در این شبکه قرار خواهیم گرفت و با قابلیت ها و کدهای دسترسی ایستگاه های آن به همراه نحوه خرید و فعال سازی پایانه اینمارست و با واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه ارتباطات ماهواره ای آشنا خواهیم شد.


تألیف: مهندس علی اکبر عربی

ناشر: علی اکبر عربی

سال انتشار: 1392


برای تهیه این کتاب با روابط عمومی سازمان فضایی ایران با شماره تلفن های 22019990 و 22019991 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: