شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۷ ۲۰۱
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم

همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم

برای راه اندازی مرکز فضایی قشم

همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم برای راه اندازی مرکز فضایی قشم

فایلهای پیوست