شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۲۳ ۲۶۳
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت باران تلکام

همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت باران تلکام

برای تولید و پخش محتوای مناسب و مفید در حوزه های مختلف زیست بوم فضایی کشور

همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت باران تلکام (تلویزیون اینترنتی آیو) برای تولید وپخش محتوای مناسب و مفید در حوزه های مختلف زیست بوم فضایی کشور

فایلهای پیوست