شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۶ ۲۶۷
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه برای رونق بخشی این زیست بوم

همکاری سازمان فضایی ایران و شرکت توسعه کارآفرینی بهمن برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه برای رونق بخشی این زیست بوم

فایلهای پیوست