یکشنبه, ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹ ۱۲۰۰
چچ

میثاق نامه بهره وری

در راستای تحقق اهداف تعالی سازمانی و همچنین به منظور ارتقا بهره وری بخش فضایی کشور و ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، «میثاق نامه بهره وری» سازمان فضایی ایران توسط اعضای محترم کمیته بهره‌وری در آبان ماه سال 1399 توشیح گردید.