دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۳۲ ۱۴۵۲
چچ

ماموریت سازمان فضایی ایران

به استناد از ماده 8 و 9 قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمورت سازمان فضایی ایران به‌منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و‌پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از‌راه دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور به شرح ذیل می‌باشد:

‌ماده 8 - به‌منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای ‌ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت ‌توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (9) این قانون تشکیل ‌می‌گردد. مصوبات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام درچارچوب قوانین و مقررات پس ‌از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد، و مسؤولیت ‌نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی‌فضایی به شرح زیر خواهد بود.

‌الف - سیاستگذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و‌ استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، درچارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین ‌و مقررات کشور.

ب - سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌های ملی تحقیقاتی ‌درچارچوب سیاست‌های کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.

ج - ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.

‌د - ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان مدت مربوط به امور فضایی‌دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.

‌هـ - تصویب برنامه‌های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.

‌و - هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه ‌از فضا.

‌ز - ارائه پیشنهاد درخصوص خط مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌درمسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به‌هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی و درچارچوب سیاست‌های کلی نظام.

‌تبصره 1 - اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 - دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و ‌نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و‌اداره‌کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل ‌نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ‌ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.


‌ماده 9 – به‌منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و‌پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از‌راه دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع ‌فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و‌با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ‌ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت ‌مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ تشکیل می‌گردد.

‌سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه‌ خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود. ‌اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پربازدیدترین مطالب ماموریت