سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹ ۱۱۹۰
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
ماهواره ناوبری دریایی آژانس فضایی اروپا آماده پرتاب است

ماهواره ناوبری دریایی آژانس فضایی اروپا آماده پرتاب است

میکروماهواره ESAIL با هدف رهگیری کشتی ها در تمام نقاط جهان، از پایگاه پرتاب اروپا در گویان فرانسه با پرتابگر وگا به فضا پرتاب می شود.

میکروماهواره ESAIL با هدف رهگیری کشتی ها در تمام نقاط جهان، از پایگاه پرتاب اروپا در گویان فرانسه با پرتابگر وگا به فضا پرتاب می شود.

قرار است این ماهواره در مدار خورشید آهنگ و در ارتفاع بالای 500 کیلومتر قرار داده شود. در این مأموریت 7 میکروماهواره و 46 ماهواره مکعبی به فضا فرستاده شده و هزینه های پرتاب بین مشتریان سرشکن شود.

شرکت لوکس اسپیس میکروماهواره کارآمد ESAIL را در پروژه مشارکتی آژانس فضایی اروپا و اپراتور کانادایی exactEarth ساخته است. این پروژه توسط آژانس فضایی لوکزامبورگ و دیگر کشورهای عضو سازمان فضایی اروپا، ESA ، حمایت می شود.

ماهوارهESAIL کشتی ها را در سراسر جهان با ردیابی پیام هایی که از رادیو پخش می شوند و سیستم های شناسایی خودکار (AIS) خود ردیابی می کند.

ماهواره ESAIL به عنوان عضوی از منظومه ماهواره ای AIS اپراتور exactEarth داده هایی را برای نسل بعدی خدمات ترافیک جهانی دریایی نیز به آژانس ایمنی دریانوردی اروپا ارائه می دهد.

این ماهواره نظارت بر شیلات، مدیریت ناوگان، حفاظت از محیط زیست و نیز نظارت بر امنیت مقامات دریایی و دولتی و صنعت را امکان پذیر می سازد و سبب ایمن تر شدن دریاها می شود.


منبع:
آدرس کوتاه شده: