چهارشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۸:۱۲ ۱۲۰۴
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
سازمان فضایی ایران به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در زمینه ارایه خدمات ماهواره ای است

معاون سازمان فضایی در نشست صمیمی شرکت های ارایه دهنده خدمات ماهواره ای اعلام کرد:

سازمان فضایی ایران به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در زمینه ارایه خدمات ماهواره ای است

دکتر فتوحی با اشاره به برنامه سازمان فضایی ایران برای ایفای نقش رگولاتوری در زمینه ارایه خدمات ماهواره ای، بخش خصوصی را رکن اساسی در ارایه خدمات ماهواره ای دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، "اولین نشست چالش های پیش رو برای توسعه شرکت های ارایه دهنده خدمات ماهواره ای" صبح روز چهارشنبه هشتم مهرماه در سازمان فضایی ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات ماهواره ای (SAP) در کشور و مسئولین سازمان فضایی ایران برگزار شد، دو طرف به طرح مسایل و مشکلات و ارایه راهکارهای این حوزه پرداختند.

دکتر مصطفی فتوحی، معاون توسعه کاربرد و زیرساخت های فضایی سازمان فضایی ایران در این نشست پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه های مدیران شرکت های SAP با اشاره به موارد و الزامات قانونی حوزه کاربرد و خدمات فضایی، به مدیران این شرکتها پیشنهاد داد تا نسبت به ایجاد یک نظام صنفی در این حوزه اقدام کرده و از استمرار این نشست به صورت منظم استقبال نمود.

دکتر فتوحی در ادامه این نشست به این نکته اشاره کرد که سازمان فضایی ایران به دنبال کاهش نقش تصدی گری خود در ارایه خدمات ماهواره ای بوده و بنا دارد تا ایفاگر نقش رگولاتوری در این بخش باشد و بخش خصوصی، متولی ارایه خدمات ماهواره ای شود.


آدرس کوتاه شده: