۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۰:۰۵ ۶۴
طبقه بندی: اخبار
چچ
بررسی بازار توسط آژانس توسعه فضایی برای دسته بعدی ماهواره های خود در 2024

بررسی بازار توسط آژانس توسعه فضایی برای دسته بعدی ماهواره های خود در 2024

آژانس توسعه فضایی در ماه های اخیر بیست و هشت ماهواره را خریداری نموده و تا سال 2022 پرتاب خواهد نمود.

لایه انتقال آژانس توسعه فضایی شبکه ای از ماهواره ها در مدار LEO است که با یکدیگر تبادل خواهند داشت و داده ها را به نیروهای نظامی روی زمین مخابره می کنند. منبع: SDA


آژانس توسعه فضایی(SDA) در ماه های اخیر 28 ماهواره را خریداری نموده و تا سال 2022 پرتاب خواهد نمود. اکنون در حال آماده سازی خرید 150 ماهواره تا اواخر سال 2024 می باشد.

SDA از تولیدکنندگان ماهواره می خواهد ایده های مربوط به لایه بعدی ماهواره های موسوم به Tranche 1 را تا تاریخ 13 نوامبر ارائه دهند. در درخواست SDA آمده است که Tranche 1 دارای تقریباً 100 تا 150 وسیله فضایی است که توسط چندین فروشنده تولید می شوند و در اواخر سال مالی 2024 راه اندازی می شوند. Tranche 1 بسیار مشابه Tranche 0خواهد بود. Tranche 0 شامل بیست ماهواره رله داده برای لایه انتقال و هشت ماهواره برای لایه ردیابی هشداردهنده موشک است. شرکت های "لاکهید مارتین" و "یورک اسپیس" بیست ماهواره لایه انتقال را تولید می کنند. "اسپیس ایکس" و "ال3 هاریس" هشت محصول را برای لایه ردیابی تولید می کنند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: