شنبه, ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۵:۲۵ ۶۱۶
طبقه بندی: فضایی جهان
چچ
آرین اسپیس برنده قرارداد پرتاب ماهواره Sentinel-1C شد

آرین اسپیس برنده قرارداد پرتاب ماهواره Sentinel-1C شد

آژانس فضایی اروپا (ESA) به نمایندگی از کمیسیون اروپا، قراردادی را برای پرتاب ماهواره Sentinel-1C در نیمه اول سال 2023 با پرتابگر Vega-C به آرین اسپیس محول کرده است.

این ماهواره 2.3 تنی، در مدار خورشید آهنگ و در ارتفاع 690 کیلومتری قرار می گیرد.
آرین اسپیس هر دو ماهواره Sentinel-1A و 1B را در سال 2014 و 2016 پرتاب کرد. Sentinel-1C ظرفیت این دو ماهواره را بهبود می بخشد تا نظارتی جامع بر محیط زیست و امنیت از طریق سامانه های رادار ارائه دهد. ماهواره های Sentinel بخشی از پروژه Copernicus برنامه فضایی اتحادیه اروپا هستند. هدف این پروژه تضمین اطلاعات مستمر، مستقل و قابل اعتماد داده های مشاهدات زمین در اروپا است.
در حال حاضر، Copernicus شامل هشت ماهواره Sentinel است: ماهواره های تصویربرداری راداری Sentinel-1A و 1B، ماهواره های تصویربرداری اپتیکال Sentinel-2A و 2B.

ماهواره های Sentinel-3A و 3B بر اقیانوس و اتمسفر نظارت می کنند، Sentinel-5P بر کیفیت هوا نظارت می کند، در حالی که Sentinel-6 بر سطح دریا نظارت دارد. ماهواره های Sentinel بعدی یعنی Sentinel-4 ،Sentinel-5 و ماموریت نظارت بر CO2 در حال ساخت هستند.
پرتاب کننده جدید VEGA-C برای پرتاب مناسب ماهواره های کلاس Sentinel-1C ارتقا یافته است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: