دوشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۲۳ ۶۳۴
طبقه بندی: فضایی ایران
چچ
طرح شناسایی، ارزیابی و معرفی محصولات و خدمات فضاپایه

طرح شناسایی، ارزیابی و معرفی محصولات و خدمات فضاپایه

سازمان فضایی ایران جهت حمایت و زمینه­ سازی استفاده حداکثری از محصولات و خدمات مرتبط با حوزه فضایی، اقدام به شناسایی، ارزیابی، بسترسازی جهت ارتقاء و نیز معرفی محصولات و خدمات فضاپایه می­ نماید.

متقاضیان می ­توانند به زیرپورتال اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه مراجعه و اطلاعات مرتبط با محصولات و خدمات خود را ثبت نمایند. مطابق با فرآیند ذیل اقدامات تشریح شده صورت خواهد پذیرفت.


  1. تکمیل فرم اطلاعات در زیرپورتال اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه توسط متقاضیان

توجه: پس از فرم اطلاعات مذکور، اطلاعات تکمیلی از متقاضیان گردآوری خواهد شد.


  1. ارجاع مستندات به واحدهای فنی مربوطه جهت ارزیابی
  2. بررسی و یا آزمون محصولات/خدمات تایید شده در آزمایشگاه های ذیصلاح داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت های همکاری سازمان با سایر نهادها (در صورت امکان)

توجه: بر اساس مشخصات و وضعیت هر کدام از محصولات/خدمات ارائه شده یکی از موارد ذیل متصور می­ باشد.

  • عدم تایید محصول/خدمات، که در این صورت صاحب محصول/خدمات حداقل پس از 6 ماه و انجام اصلاحات مورد نیاز می­ تواند مجددا نسبت به معرفی آن به سازمان و طی شدن فرآیند مربوطه اقدام کند.
  • تایید محصول/خدمات توسط تیم فنی و دارا بودن گواهی آزمون از آزمایشگاه های داخلی که در این صورت برای استفاده از ظرفیت نهادهای ذیربط، جهت ارسال این محصول به خارج از کشور برای اخذ تاییدیه از مراکز آزمون بین ­المللی، بررسی و در صورت امکان اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.
  • تایید محصول/خدمات توسط تیم فنی و دارا بودن گواهی آزمون از آزمایشگاه های ملی و بین ­المللی

در صورت وقوع هر کدام از 2 حالت اخیر، محصول/خدمات شناسایی شده در لیست مورد تایید سازمان برای بهره‌برداری متولیان/مجریان/پیمانکاران قرار خواهند گرفت.

  1. ایجاد پایگاه داده از محصولات و خدمات مورد تایید و در دسترس قراردادن فهرست و مشخصات موارد تایید شده برای متولیان/مجریان/پیمانکاران حوزه فضایی
  2. اخذ مصوبه از شورای عالی فضایی مبنی بر لزوم استفاده از موارد تایید شده داخلی در ساخت محصولات و یا بهره­ برداری از خدمات فضاپایه

آدرس کوتاه شده: