فرم مشاهده واحد

اداره کل فناوری اطلاعات

اداره کل فناوری اطلاعات، کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سازمان فضایی ایران و زیرمجموعه های آن مدیریت و راهبری می نماید.

بطور کلی فعالیت های این اداره کل به چهار بخش اصلی زیر تقسم بندی می گردد :

 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (سخت افزار، نرم افزار و شبکه)
 • مدیریت مرکز داده
 • مدیریت سازمان الکترونیک و نرم افزار
 • مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات

بر همین اساس، اهم وظایف و ماموریت های اداره کل فناوری اطلاعات بشرح ذیل می باشد :

 • ایجاد، توسعه و نگهداری امنیت فضای تبادل اطلاعات (ارتباطات، اطلاعات و شبکه)
 • طراحی، توسعه و ایجاد زیرساخت های سخت افزاری مورد نیاز در بخش های مختلف سازمان
 • بررسی، ارزیابی و نصب و راه اندازی نرم افزارهای مختلف عمومی، اداری و تحصصی
 • بررسی مستمر نیازها و درخواست های کاربران و به کارگیری مکانیزم های مناسب برای ارائه سرویس های مطلوب به آنان
 • ساماندهی، اجرا و نگهداری سیستم های مورد نیاز سازمان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای و تجهیزات جانبی و ارتباطی
 • اجرای طرح های تحقیقاتی و کاربردی با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اطلاع یابی و اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ارائه آموزشهای تخصصی فناوری اطلاعات به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص
 • ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و تحقیقاتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مطالعه و بررسی آخرین استانداردها و دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقاء کیفیت سرویس های ارائه شده
 • نگهداری و بروز رسانی پورتال های سازمانی و تامین زیرساخت های مورد نیاز جهت ارائه اخبار، اطلاعات و خدمات بخش های مختلف سازمان از طریق پورتال
اطلاعات تماس