بایگانی بخش اخبار تصویری

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,722 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

جبار و ناهید بر فراز دماوند

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

همه جا، آسمان

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

حلقه بی نهایت

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

شکارچی نور

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

کهکشان NGC891 از لبه

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

ستارگان دورقطبی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

رد ستارگان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

تصویر ماه

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

عوارض سطح خورشید