سازمان فضایی ایران- آموزش و نشر
کتاب های کودکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE کاوشگرهاAWT IMAGE

ترانه سرا:مهتاب تبریزی 
ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: الهه هویتی

تاریخ انتشار
زمستان 1390-چاپ اول

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGEماهواره رصدhttp://old.isa.ir/ISA.UI/ImageFiles/StaticImages/StaticPageImages/rasad.jpg
ترانه سرا:مهتاب تبریزی 
ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران

تاریخ انتشار
زمستان 1390

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGE جنگل سبز، جنگل سیاهAWT IMAGE
نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGE ماهواره سیاهAWT IMAGE
نویسنده: محمد رضا یوسفی

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGE گم گمگ و ماهوارک

نویسنده: محمد رضا یوسفی http://old.isa.ir/ISA.UI/ImageFiles/StaticImages/StaticPageImages/kid_9.jpg

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران

تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

 
 

AWT IMAGE یور حنایی
نویسنده: محمد رضا یوسفی AWT IMAGE
ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1387

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGE شاید یک روز
نویسنده: محمد رضا یوسفی http://old.isa.ir/ISA.UI/ImageFiles/StaticImages/StaticPageImages/kid_7.jpg

ویراستار علمی : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تصویرگر: رویا بیژنی

تاریخ انتشار : 1386

AWT IMAGE« برای دریافت فایل کتاب اینجا را کلیک کنید.


 

AWT IMAGE مافی و سفر به مریخ
شاعر : امیر آقاخانی
AWT IMAGE

ناشر : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
مشاور علمی : کارن مولاوردی خانی

تاریخ انتشار : 1386

 

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.145.339.fa
برگشت به اصل مطلب