سنجش از دور ایران- ماهواره ها
Landsat 8

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Landsat 8

اپراتور ماهواره USGS (USA)
شروع ماموریت 11.02.2013
ماهواره بر Atlas 5
کشور سازنده Orbital Science Corp. آمریکا
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98.2
دوره بازگشت [روز] 16
توان تفکیک مکانی باند 1 تا 7 برابر با 30 متر
باند 8 برابر با 15 متر
باند 9 برابر با 30 متر
کاربرد باندها باند 1 ایروسل/مناطق اقیانوسی
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] OLI 185km, TIRS 185km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.224.fa
برگشت به اصل مطلب