سنجش از دور ایران- ماهواره ها
RADARSAT-2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

RADARSAT-2

اپراتور ماهواره MDA
شروع ماموریت 14.12.2007
ماهواره بر Sojuz
کشور سازنده سازمان فضایی کانادا
ارتفاع مدار [km] 798
زاویه انحراف [º] 98.6
دوره بازگشت [روز] 24
خاتمه ماموریت -
عرض تصویر [km] SAR 50-500km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.228.fa
برگشت به اصل مطلب