نجوم و اکتشافات فضایی- اخبار تصویری
رد ستارگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 


ستارگان استوایی بر فراز آسمان ماهدشت - سازمان فضایی ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.234.1292.fa
برگشت به اصل مطلب