نجوم و اکتشافات فضایی- اخبار تصویری
شکارچی نور

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 

شکارچی نور
نام عکاس: احمد ریاحی دهکردی
مکان: کویر خارا- استان اصفهان
 
نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.234.1387.fa
برگشت به اصل مطلب